TES prisideda prie Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimo

TES prisideda prie Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimo

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ laimėjo valstybės valdomos įmonių grupės „Lietuvos energija“ skelbtus viešuosius konkursus konsultacinėms paslaugoms, kurios reikalingos sėkmingam naujų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimui. TES įsipareigojo parengti dvi galimybių studijas, taip pat reikalingus plėtros ir aplinkosauginius dokumentus: plėtros planus, SPAV, PAV ir PVSV.

Klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas

Klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ specialistai šiuo metu aktyviai dalyvauja rengiant 6-ąjį nacionalinį Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JTBKKK) ir jos Kioto protokolo įgyvendinimo pranešimą, kaip tai yra apibrėžta JTBKKK 12 straipsnyje ir Kioto protokolo 7 straipsnio 2 dalyje. 6-asis nacionalinis pranešimas JTBKKK sekretoriatui bus pateiktas iki 2014 m. sausio 1 d.

TES ir bandomasis ESCO projektas

TES ir bandomasis ESCO projektas

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ ekspertų komanda priėmė kvietimą prisijungti prie bandomojo ESCO projekto įgyvendinimo Lietuvoje. ESCO – tai žodžių „Energy Service Company“ (liet. energetinių paslaugų bendrovė) santrumpa. Taikant ESCO modelį, į energijos taupymo priemones investuoja trečioji šalis – energetinių paslaugų bendrovė, kuriai investicijos grįžta per sumažėjusius mokėjimus už energiją.