Inga Valuntienė

Inga Valuntienė

– Vykdančioji direktorė

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“
Sakalų g. 8 / Bebrų g. 2-1
LT-08124, Vilnius
Tel. 8 655 70743
El. p. inga@tes.lt

Kompetencijos sritis:
Energetikos planavimas, klimato kaita, energijos vartojimas

 

 Karjera

Nuo 2013 m. spalio → Vykdančioji direktorė, UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, Vilnius
Nuo 2014 m. rugsėjo iki 2016 m. lapkričio → Lektorė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), Vilnius
2013 m. kovas–spalis → Aplinkosaugos ir energetikos padalinio direktorė, UAB „COWI Lietuva“, Vilnius
2009–2013 m. → Energetikos skyriaus vadovė, UAB „COWI Lietuva“, Vilnius
2007–2009 m. → Strateginio planavimo skyriaus vadovė, UAB „COWI Baltic“, Vilnius
2005–2007 m. → Teritorijų planavimo ir teisės aktų ruošimo skyriaus vadovė, UAB „Ekostrategija“, Vilnius
2003–2005 m. → inžinierė, Indiv. įm. „Ekostrategija“ , Vilnius

Išsilavinimas

2001–2003 m. → Energetikos magistro kvalifikacinis laipsnis (VGTU)
2002 m. rugsėjis – 2003 m. sausis → Aplinkos vadybos studijos pagal studentų mainų programą (Aalborgo universitetas, Danija)
1997–2001 m. → Aplinkos inžinerijos krypties Civilinės inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (VGTU) 

Kalbos

Lietuvių, anglų, rusų, lenkų

Kvalifikacija

Inga Valuntienė specializuojasi energijos vartojimo efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo, energetinio planavimo ir klimato kaito srityse.

Inga Valuntienė vadovavo rengiant visą eilę nacionalinio lygmens energetinio planavimo tyrimų, kurių rezultatai vėliau tapo teisės normomis: 2014 m. Energetikos ministerijos atliktas tyrimas „Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų reglamentavimo Lietuvoje ir kitose ES valstybės lyginamoji analizė ir optimalios schemos Lietuvai nustatymas“, 2013 m. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos užsakymu atliktas Maksimalių šilumos suvartojimo normų įvertinimas (Maksimalias šilumos suvartojimo normas VKEKK patvirtino 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. O3-402), 2012 m. Aplinkos ministerijos užsakymu rengta Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategija (2012, Nr. 133-6762) iki 2050 m. ir priemonių planas iki 2020 m. (2013, Nr. 45-2218), ir kt.

Inga Valuntienė puikiai išmano energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių sritis: yra rengusi arba vadovavusi vykdant energijos vartojimo auditus, teikiant konsultacijas dėl pastatų energetinės klasės pasiekimo, pastatų energetinių charakteristikų pagerinimo, atsinaujinančių energijos išteklių pastatuose panaudojimo ir panašiais klausimais. Didelę ekspertinę patirtį klimato kaitos srityje Inga Valuntienė įgijo dalyvaudama ES apyvartinių taršos leidimų sistemos įgyvendinime Lietuvoje nuo pat šios sistemos kūrimo pradžios 2004 metais.

Pastaraisiais metais Inga Valuntienė vis aktyviau dalyvauja rengiant pastatų prisitaikymo prie klimato kaitos projektus.

Atestatai, narystė

Atestatas (Nr. TPV 0076), suteikiantis teisę eiti teritorijų planavimo vadovės pareigas. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšys: savivaldybės (išskyrus miestų savivaldybes) lygmens bendrieji planai, detalieji planai. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšys: valstybės, savivaldybės, vietovės lygmenų inžinerinės infrastruktūros vystymo planai.

Išklausytas kursas ir išlaikytas egzaminas suteikia teisę tikrinti šalių nacionalinius šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorius (kursus ir egzaminą organizuoja Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos Sekretoriatas).