Robertas Puodžius

ROBERTAS PUODŽIUS

– Direktorius

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“
Spaustuvininkų g. 9-1
LT-44307 Kaunas
Tel. 8 612 99992
El. p. robertas@tes.lt

Kompetencijos sritis:
Energetikos planavimas, energijos gamyba, tiekimas ir vartojimas

 

Karjera

Nuo 2014 m. spalio → Skirtingais laikotarpiais direktorius, vykdantysis direktorius, UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, Kaunas
2013 m. gegužė – 2014 m. spalis → Vykdantysis direktorius, UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, Kaunas
2007 m. – 2014 m. rugsėjis → Inžinierius-konsultantas, UAB „AF-Consult“, Kaunas

Išsilavinimas

2008–2010 m. → Energetikos magistro kvalifikacinis laipsnis, Termoinžinerija (KTU)
2000–2008 m. → Energetikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Termoinžinerija (KTU)

Kalbos

Lietuvių, anglų, rusų

Kvalifikacija

Roberto Puodžiaus darbo sritis – šilumos ir/arba elektros energijos gamyba, šilumos energijos tiekimas/perdavimas, darbų (katilinių/elektrinių statybos, šilumos tiekimo trasų rekonstrukcijos, pastatų rekonstrukcijos ir kt.) pirkimo procedūros, energijos gamybos objektų statybos ir šilumos energijos tiekimo sistemų statybos/rekonstrukcijos projektų administravimas/valdymas, šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų konsultavimas, ES struktūrinių fondų parama energetiniams projektams (galimybių analizė, projektų rengimas), veiklą energetikos sektoriuje reglamentuojančių teisės aktų analizė.

Daugiametė Roberto Puodžiaus taikomojo darbo patirtis apima didelę dalį šalies energetinio ūkio – elektros ir šilumos energetikos, kuro, pramoninių procesų sistemas. Konsultacijas įvairiais energetikos sektoriaus planavimo, energijos taupymo, alternatyvių apsirūpinimo energija būdų įvertinimo, aplinkos taršos mažinimo ir energetinių sistemų vystymo klausimais jis teikia valstybės institucijoms (LR Ūkio ministerijai, LR Energetikos ministerijai), savivaldybėms, Lietuvos pramonės, energijos gamybos ir perdavimo įmonėms.

Atestatai, narystė

Atestatas (Nr. 29024), suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo. Projekto dalys: šilumos gamybos (iki 1,5 MW galios), tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo.