ES parama – technologiniam įmonių auditui atlikti

ES parama – technologiniam įmonių auditui atlikti

ES parama – technologiniam įmonių auditui atlikti

2018 m. I ketvirtį planuojamas kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT“.

Priemonės tikslas – paskatinti pramonės labai mažas, mažas ir vidutines įmones skirti lėšų technologinio audito atlikimui, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas. Tai užtikrintų įmonių investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimo tikslingumą, efektyvumą bei naudą, leistų padidinti darbo našumą. Planuojamo kvietimo biudžetas – 38 862 588 EUR.

FINANSAVIMO INFORMACIJA

Technologinio audito parengimo išlaidos ir/arba technologinio konsultavimo paslaugos

 • Paramos intensyvumas 50% tinkamų finansuoti išlaidų
 • Paramos suma nuo 4 000 EUR iki 70 000 EUR
 • Auditas turi būti parengtas iki paraiškos pateikimo

 Skaitmeninimo technologijos diegimas

 • Paramos intensyvumas nuo 35% iki 45% tinkamų finansuoti išlaidų
 • Paramos suma nuo 50 000 EUR iki 2 900 000 EUR
 • Priemonė turi būti įgyvendinta per 36 mėn.

REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 • Projekto veikla turi būti pradėta ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
 • Projektu gali būti diegiama skaitmeninė technologija arba skaitmeninė technologija ir sprendimas.
 • Projektu negali būti diegiamas tik sprendimas.
 • Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo LVPA dienos.

TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS:

 • Technologinio audito parengimo išlaidos ir arba technologinio konsultavimo paslaugos
 • Skaitmeninimo technologijos diegimas:
  • Robotikos technologijos, dirbtinio intelekto sprendimai, automatika ir automatizavimo technologijos pramonei, informacinių komutacinių tinklų diegimas, įskaitant didelės spartos interneto šviesolaidinius tinklus, bevielius sparčiuosius tinklus, tarp jų ir aparatinę su programinę gamybos duomenų surinkimo, saugojimo ir apdorojimo įrangos dalis; išmanių sensorių diegimas į gamybinę įrangą; debesijos diegimas; daiktų interneto sistemų diegimas; kiberfizikinės sistemos diegimas; įmonės išteklių valdymo sistemos diegimas; operatyvaus gamybos valdymo sistemų; gamybos įrenginių valdymas valdikliais ir vykdikliais; 3 D spausdinimas; su projektu diegiamas skaitmenine technologija susijęs sprendimas (pavyzdžiui, skaitmeninimu grįstų verslo modelių kūrimas, diegimas, pritaikymas siekiant integruoti į tarptautinių kompanijų verslo modelius, skaitmeninės inžinerijos sprendimai, technologiniai, skaitmeninimo, pasirengimo ketvirtajai ekonomikos revoliucijai auditai, vertikaliosios integracijos sprendimai, horizontaliosios integracijos sprendimai, sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo paslaugos, darbo vietų skaitmeninimo sprendimai.

Susisiekite su mumis detalesniam siūlomų paslaugų aptarimui: + 370 616 20978, dovydas@tes.lt.

Parsisiųsti pasiūlymo PDF.