Klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas

Klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas

Klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ specialistai šiuo metu aktyviai dalyvauja rengiant 6-ąjį nacionalinį Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JTBKKK) ir jos Kioto protokolo įgyvendinimo pranešimą, kaip tai yra apibrėžta JTBKKK 12 straipsnyje ir Kioto protokolo 7 straipsnio 2 dalyje.

Šalys nacionaliniais pranešimais, kurie rengiami pagal JTBKKK sekretoriato gaires, informuoja apie savo pažangą įgyvendinant JTBKKK ir Kioto protokolą. Nacionaliniame pranešime pateikiama informacija apie esamą išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio lygį įvairiuose sektoriuose (energetika, transportas, pramonė, žemės ūkis, miškininkystė, atliekų tvarkymas) bei nacionalinės politikos ir šalies vystymosi krypčių poveikį išmetamųjų ŠESD kiekiui.

Nacionaliniame pranešime taip pat pateikiama apibendrinta informacija apie klimato kaitos poveikį jautrioms ekosistemoms Lietuvoje, vykdomus mokslinius tyrimus ir atliekamus stebėjimus, prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių priemones, švietimo ir visuomenės susidomėjimo didinimo klimato kaitos klausimais procesą, pateikiama bendra informacija apie pasikeitimus ir pažangą valstybės klimato kaitos valdymo politikoje.

5-asis pranešimas buvo pateiktas 2010 sausį, jį galima parsisiųsti iš JTBKKK sekretoriato tinklalapio. 6-asis nacionalinis pranešimas JTBKKK sekretoriatui bus pateiktas iki 2014 m. sausio 1 d.