Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Maliui diegiant saulės energetikos technologijas

Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Maliui diegiant saulės energetikos technologijas

Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Maliui diegiant saulės energetikos technologijas

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ prisideda prie Klimato kaitos specialiosios programos Vystomojo bendradarbiavimo projekto „Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Maliui diegiant saulės energetikos technologijas“ įgyvendinimo. Projektas tiesiogiai prisideda prie klimato kaitos švelninimo, pasiekiant kiekybiškai išmatuojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą energijos gamybos srityje.

Projekto pagrindinis tikslas – skatinti saulės energetikos vystymąsi Malyje, perduodant Lietuvos patirtį ir žinias. Šiam tikslui Malio sostinėje Bamako universitete ir ligoninėje bus įrengiamos saulės elektrinės ir karšto vandens ruošimo sistemos naudojant aukštos kokybės Lietuvoje pagamintus produktus.  Ant pastatų stogų bus įrengiami fotomoduliai, tiekiantys elektros energiją tiesioginiam vartojimui ir karštam vandeniui ruošti. Bendra planuojamų įrengti saulės elektrinių galia – 200 kW. Saulės elektrinių gaminama elektros energija ir karštas vanduo bus naudojami šių įstaigų reikmėms, bus patenkinama didžioji dalis pastatų metinio energijos poreikio.

PROJEKTO EIGA:

  • 2019 01 20 -2019 01 24  -> Susitikimas su projekto partneriais Malyje, projekto veiklų pristatymas ir projekto eigos aptarimas. Pasirinktų objektų apžiūra, techninės informacijos projektavimui rinkimas.
  • 2019 02-2019 03   -> Saulės elektrinių elektros energijos gamybai ir karšto vandens ruošimui projektavimas ir gamyba.
  • 2019 03-2019 08 -> Saulės elektrinių elektros energijos gamybai transportavimas ir sumontavimas.
  • 2019 06-2019 10 -> Projekto rezultatų pristatymo renginiai,  pranešimai ir straipsniai spaudai.