Nauja paslauga statantiems A ir aukštesnės energetinio naudingumo klasės pastatus

Nauja paslauga statantiems A ir aukštesnės energetinio naudingumo klasės pastatus

Nauja paslauga statantiems A ir aukštesnės energetinio naudingumo klasės pastatus

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ NT projektų vystytojams ir naujų pastatų statytojams siūlo naują paslaugą – pastatų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimus, reikalingus pastato energetinio naudingumo sertifikavimui.

Vadovaujantis naujais statybų reikalavimais Lietuvoje, visi naujai statomi pastatai, kuriems leidimas bus išduotas po 2016 m. sausio 1 d., privalės būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad jų energinio naudingumo klasė būtų ne žemesnė nei A. Pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, A, A+, A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais pagal LST EN ISO 10211:2008 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai“ reikalavimus.

TES specialistai atlieka ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimus pagal LST EN ISO 10211:2008 reikalavimus bei pateikia visą informaciją apie skaičiavimuose naudotus įvesties duomenis.

Pavyzdžiai

Microsoft Word - TES_Sertifikatas_pvz1.docx              Microsoft Word - TES_Sertifikatas_pvz2.docx

Kas yra ilginiai šiluminiai tilteliai ir kur jie aptinkami pastato konstrukcijose?

Ilginis šiluminis tiltelis – nekintamo skerspjūvio vienalytis šiluminis tiltelis, kurio ilgis kelis kartus viršija plotį ir yra statmenas šilumos srautui, pereinančiam per atitvarą. Ilginiai šiluminiai tilteliai dažniausiai atsiranda tokiose pastato atitvarų vietose:

  • išorinių elementų tarpusavio sujungimo vietose;
  • vidinių pertvarų sujungimo su išorinėmis atitvaromis ir stogu vietose;
  • tarpinių aukštų grindų ir išorinių sienų susijungimo vietose;
  • kolonose, kurios yra išorinėse sienose;
  • langų ir durų angų perimetru.
Ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimo metodai ir jų tikslumas

Lietuvos standartas LST EN 14683 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Ilginis šilumos praleidimo faktorius. Supaprastinti metodai ir numatytosios vertės“ apibrėžia tokius šiluminių tiltelių skaičiavimo metodus:

  • skaitinis skaičiavimas (tipinė neapibrėžtis ±5%) – apskaičiuojama vadovaujantis LST EN ISO 10211 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai“;
  • šiluminių tiltelių vertės, pateikiamos kataloguose (tipinė neapibrėžtis ±20%) – tokios šiluminių tiltelių vertės pateikiamos statybos techniniuose reglamentuose;
  • skaičiavimai rankiniu būdu (tipinė neapibrėžtis ±20%);
  • numatytosios vertės (tipinė neapibrėžtis 0–50%) – pateikiamos LST EN 14683.