Naujienos

Klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas

Klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ specialistai šiuo metu aktyviai dalyvauja rengiant 6-ąjį nacionalinį Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JTBKKK) ir jos Kioto protokolo įgyvendinimo pranešimą, kaip tai yra apibrėžta JTBKKK 12 straipsnyje ir Kioto protokolo 7 straipsnio 2 dalyje. 6-asis nacionalinis pranešimas JTBKKK sekretoriatui bus pateiktas iki 2014 m. sausio 1 d.

TES ir bandomasis ESCO projektas

TES ir bandomasis ESCO projektas

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ ekspertų komanda priėmė kvietimą prisijungti prie bandomojo ESCO projekto įgyvendinimo Lietuvoje. ESCO – tai žodžių „Energy Service Company“ (liet. energetinių paslaugų bendrovė) santrumpa. Taikant ESCO modelį, į energijos taupymo priemones investuoja trečioji šalis – energetinių paslaugų bendrovė, kuriai investicijos grįžta per sumažėjusius mokėjimus už energiją.