Pristatyta Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Pristatyta Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Pristatyta Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Birželio 4 d. Vilniuje viešai pristatyta Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita, kurioje analizuotas būsimos jėgainės poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai. Jos rengėjai – VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, laimėję valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ skelbtą viešą konkursą.

Naujos Vilniaus kogeneracinės jėgainės PAV ataskaitos pristatyme dalyvavo net 43 LR Seimo ir Vyriausybės, Lazdynų seniūnijos, kitų įvairių organizacijų atstovai. Daugiau kaip 3 valandas trukusiose diskusijose buvo aptariami aplinkosaugos, poveikio sveikatai klausimai, taip pat technologiniai sprendimai, jėgainės kuro struktūra bei investicijos. Daugiau informacijos rasite projekto interneto svetainėje.

Apie Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektą ir poveikio aplinkai vertinimą:

Parinkta naujos kogeneracinės jėgainės vieta numatoma pačiame Vilniaus miesto energetinės infrastruktūros komplekso centre, Jočionių g. 13, tarp komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių ir trečiosios termofikacinės elektrinės pastato. Teritorijoje nėra saugomų objektų. Planuojama įrengti nauja kogeneracinė jėgainė kaip kurą naudos biokurą ir rūšiuotas, tolesniam perdirbimui netinkamas, nepavojingas, bet energetinė vertę turinčias komunalines atliekas.

Poveikio aplinkai vertinime nepriklausomi ekspertai įvertino numatomos ūkinės veiklos poveikį žmonių sveikatai, dirvožemiui, aplinkos orui, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, socialinei – ekonominei aplinkai, kultūros vertybėms, taip pat galimą triukšmą, kvapus ir kitus aspektus. Ekspertai pripažįsta, kad Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto įgyvendinimas yra ekonomiškai svarbus valstybei. Didžiausia projekto nauda – galimybė daugiau kaip penktadaliu sumažinti šilumos gamybos kainą vilniečiams. Taip pat jėgainė pagamintų apie 5 proc. Lietuvai reikalingos elektros energijos konkurencinga kaina. Jėgainė taip pat spręs atliekų tvarkymo problemą – vietoje kaupimo sąvartynuose, išrūšiuotos, perdirbti netinkamos, bet energetinę vertė turinčios atliekos bus panaudojamos kaip kuras jėgainei.

Projektas taip pat prisidės prie darbo vietų kūrimo atsinaujinančių energijos išteklių gamyboje. Pačioje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje planuojama įdarbinti iki 50 naujų darbuotojų. Naujos jėgainės poveikis aplinkai išsamiai išnagrinėtas visais PAV programoje apibrėžtais aspektais – jėgainė atitiks griežčiausius Lietuvos ir ES teisės aktų reikalavimus. Pagal atliktą poveikio aplinkai vertinimą, nei vienu Vilniaus kogeneracinės elektrinės technologinės alternatyvos atveju nenustatyta normų neatitinkančio poveikio aplinkai, atskiriems aplinkos komponentams ar visuomenės sveikatai. Papildomai bus vykdomas periodinis išmetimų monitoringas, jo duomenys bus teikiami viešai.

ŠALTINIS: www.kogen.lt.

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ prie sėkmingo naujų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimo prisideda nuo 2014 m. rudens. TES atlieka galimybių studijas, rengia plėtros ir aplinkosauginius dokumentus (plėtros planus, SPAV, PAV, PVSV), taip pat ruošia rangos darbų („iki rakto”) pirkimo dokumentus.