TES plečia teikiamų paslaugų spektrą ir didina specialistų kvalifikaciją

TES plečia teikiamų paslaugų spektrą ir didina specialistų kvalifikaciją

TES plečia teikiamų paslaugų spektrą ir didina specialistų kvalifikaciją

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, teikianti konsultavimo paslaugas energetikos ir energijos gamybos, vartojimo bei tiekimo srityse, didina savo specialistų kvalifikaciją. TES projektų vadovams suteiktos auditoriaus kvalifikacijos atlikti energijos vartojimo auditui: Kiril Simbirskij – pastatuose, o Jurij Astafjev – įmonių įrenginiuose ir technologiniams procesams.

Auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditui įrenginiuose ir technologiniams procesams Lietuvoje suteikiama pirmą kartą. Iki šiol tokios kvalifikacijos neturėjo nei vienas šios srities specialistas, dirbantis mūsų šalyje. Ši kvalifikacija tapo privaloma pramonės įmonių auditoriams, kai tokios įmonės siekia, kad atliekamas auditas būtų tinkamas finansavimui pagal priemonę „Auditas PRAMONEI LT+ (Energetinio audito pramonės įmonėse atlikimas)“.

Nuorodos:
• Auditorių sąrašą galima rasti VĮ „Energetikos agentūra“ interneto svetainėje: http://www.ena.lt/next_informacija.htm.
• Daugiau apie priemonę „Auditas PRAMONEI LT+ (Energetinio audito pramonės įmonėse atlikimas)“ galima rasti LR Ūkio ministerijos interneto svetainėje: http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/energetikos_priemones/auditaspram.