TES prisideda prie Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimo

TES prisideda prie Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimo

TES prisideda prie Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimo

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ laimėjo valstybės valdomos įmonių grupės „Lietuvos energija“ paskelbtus viešuosius konkursus konsultacinėms paslaugoms, kurios reikalingos sėkmingam naujų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų  įgyvendinimui.

TES įsipareigojo paruošti Vilniaus ir Kauno miestų CŠT ūkio modernizavimo, įrengiant/modernizuojant vietinius ir atsinaujinančius išteklius naudojančias didelio naudingumo kogeneracijos elektrines galimybių studijas. Jų tikslas – įvertinus praeities ir prognozinius duomenis apie Vilniaus ir Kauno miestų šilumos bei elektros energijos gamybą, identifikuoti projekto įgyvendinimo alternatyvas, jas palyginti tarpusavyje, nustatyti optimalią projekto įgyvendinimo alternatyvą ir ją apibrėžti. Galimybių studijos pagrindu UAB „Lietuvos energija“ ateityje planuoja rengti paraišką gauti finansavimą iš 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų.

TES ekspertai taip pat atsakingi už Vilniaus ir Kauno šilumos ūkio modernizavimo projektams įgyvendinti reikalingų plėtros ir aplinkosauginių dokumentų (plėtros planų, SPAV, PAV, PVSV) parengimą.

Vilniaus ir Kauno šilumos ūkio modernizavimo projektai yra valstybei svarbūs ekonominiai projektai, kurių įgyvendinimas leistų apie 30 proc., lyginant su 2013 m., sumažinti šilumos kainas didmiesčių gyventojams ir įmonėms, taip pat užtikrintų skaidrią, darnią ir socialiai atsakingą energetikos ūkio plėtrą.

Įgyvendinus projektus, naujos kogeneracinės elektrinės pagamintų iki 60 proc. Vilniui ir Kaunui reikalingos šilumos. Jos taip pat gamintų reikšmingą kiekį elektros energijos konkurencinga kaina, kuri leistų užtikrinti palankesnes kainas elektros vartotojams. Dalį atliekų naudojant šilumos gamybai būtų iš esmės sprendžiama atliekų kaupimo ir sandėliavo problema.

Daugiau informacijos: www.kogen.lt ir www.le.lt.