TES rengia Vilniaus kogeneracinės jėgainės PAV ataskaitą

TES rengia Vilniaus kogeneracinės jėgainės PAV ataskaitą

TES rengia Vilniaus kogeneracinės jėgainės PAV ataskaitą

Balandžio 28 d. Aplinkos apsaugos agentūrai patvirtinus Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą, pradedama rengti PAV ataskaita. Jos rengėjai – VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, laimėję valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ skelbtą viešą konkursą.

PAV tikslas įvertinti galimą numatomos ūkinės veiklos poveikį žmonių sveikatai, dirvožemiui, aplinkos orui, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, socialinei-ekonominei aplinkai, kultūros vertybėms, taip pat įvertinti galimą triukšmą, kvapus ir kitus aspektus. Daugiau informacijos rasite  UAB „Lietuvos energija“ išplatintame pranešime.

Apie Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektą

Parinkta naujos kogeneracinės jėgainės vieta numatoma pačiame Vilniaus miesto energetinės infrastruktūros komplekso centre, Jočionių g. 13, tarp komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių ir trečiosios termofikacinės elektrinės pastato. Šioje teritorijoje nėra saugomų objektų. Planuojama įrengti nauja kogeneracinė jėgainė kaip kurą naudos biokurą ir rūšiuotas, tolesniam perdirbimui netinkamas, nepavojingas, bet energetinė vertę turinčias komunalines atliekas.

Naujos kogeneracinės jėgainės projektą Vyriausybė pernai gegužės 28 d. pripažino valstybei svarbiu ekonominiu projektu bei paskyrė, kad jį įgyvendintų UAB „Lietuvos energija“.

Šaltinis: www.kogen.lt.

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ prie sėkmingo naujų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimo prisideda nuo 2014 m. rudens. TES atlieka galimybių studijas, rengia plėtros ir aplinkosauginius dokumentus (plėtros planus, SPAV, PAV, PVSV), taip pat ruošia rangos darbų („iki rakto”) pirkimo dokumentus.