TES ruoš naujų kogeneracinių jėgainių statybai reikalingų rangos darbų pirkimo dokumentus

TES ruoš naujų kogeneracinių jėgainių statybai reikalingų rangos darbų pirkimo dokumentus

TES ruoš naujų kogeneracinių jėgainių statybai reikalingų rangos darbų pirkimo dokumentus

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ laimėjo valstybės valdomos įmonių grupės „Lietuvos energija“ paskelbtą viešąjį konkursą papildomoms konsultacinėms paslaugoms, kurios reikalingos sėkmingam naujų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų  įgyvendinimui. Šalia jau atliekamų galimybių studijų, plėtros ir aplinkosauginių dokumentų (plėtros planų, SPAV, PAV, PVSV) rengimo, TES taip pat ruoš rangos darbų („iki rakto”) pirkimo dokumentus. Juose bus nustatyti visi būtini techniniai reikalavimai ir darbų apimtys, siekiant įsigyti geriausiai UAB „Lietuvos energija“ poreikius atitinkančius reikalingus rangos darbus kogeneracinių jėgainių įrengimui Kaune ir Vilniuje, racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas.

Apie projektus

Vyriausybė pernai gegužės 28 d. Vilniaus ir Kauno miestų šilumos ūkio modernizavimo projektus pripažino valstybei svarbiais ekonominiais projektais. Nutarime iškeltas tikslas maksimaliai sumažinti šilumos kainas vartotojams ir padidinti vietinės ekonomiškai pagrįstos elektros energijos gamybos iš vietinių ir atsinaujinančių išteklių gamybos kiekį.

Vilniuje ir Kaune planuojama įrengti naujas kogeneracines jėgaines, kurios kaip kurą naudos biokurą ir rūšiuotas, tolesniam perdirbimui netinkamas, nepavojingas, bet energetinė vertę turinčias komunalines atliekas. Projektų įgyvendinimas užtikrintų keleto socialiai jautrių problemų sprendimą – mažintų šilumos gamybos kainas vartotojams, būtų gaminama daugiau vietinės elektros energijos konkurencinga kaina ir būtų išvengta atliekų kaupimo sąvartynuose, mažinant aplinkos taršą.

Šaltinis: www.kogen.lt.