Energijos vartojimas

Maksimalus energijos taupymas, efektyvesnis jos suvartojimas, atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimas apima visą šalies ūkio sektorių: gamybos įmonių bei komercinės paskirties statinius ir technologinius sprendimus, viešąsias infrastruktūras, gyvenamuosiuos namus, jų kompleksus. Mūsų patirtis rodo, kad sprendimai, padaryti statinio projektavimo fazėje, lemia energijos sąnaudas visą pastato gyvavimo laiką. Dėl to TES ekspertų komandos atliekamas projektinių sprendimų vertinimas energijos vartojimo požiūriu yra ypač svarbus. Energijos vartojimo auditai pastatuose bei pramonės įmonėse, kurie leidžia pasiūlyti optimalias energijos taupymo priemones arba naujus aprūpinimo energija būdus, finansinių paramos programų paieška, teisinio reguliavimo išaiškinimai, energinio naudingumo sertifikatai, techninė pagalba diegiant energijos taupymo priemones – tai TES paslaugos, kurios taupo užsakovo laiką bei lėšas.

Paslaugos

Energijos vartojimo srityje TES teikia Å¡ias paslaugas:

 • Pramonės įmonių proceso energetiniai auditai, Sankey diagramų sudarymas
 • Pastatų energetiniai auditai
 • BREEAM ir LEED sertifikavimas (su partneriu – UAB  „Vesta Consulting“)
 • Pastato ar atskirų patalpų pastate imitacinis modeliavimas IES <Virtual Environment> programine įranga (naudojami EPW formato klimatiniai duomenys):
  • Energijos (Å¡ilumos ir vėsos) suvartojimo modeliavimas
  • Dienos Å¡viesos modeliavimas
  • Pasyvių apsaugos nuo tiesioginės saulės spinduliuotės priemonių poveikio vertinimas
  • Skirtingų Å VOK sistemų veikimo grafikų/režimų modeliavimas, įvertinant Å¡ilumos/vėsos poreikius
  • NatÅ«ralaus vėdinimo ir oro infiltracijos analizė
  • IÅ¡orės oro ir patalpų oro srautų bei Å¡ilumos pasiskirstymo patalpoje analizė, taikant skaičiuojamąją skysčių dinamiką (baigtinių elementų metodą) – analizė leidžia įvertinti Å¡iluminį komfortą patalpoje, oro temperatÅ«ros ir srautų pasiskirstymą, skersvėjo atsiradimo tikimybę, padeda optimizuoti oro tiekimo difuzorių įrengimo vietas
 • Atsinaujinančių energijos iÅ¡teklių panaudojimo pastatuose vertinimas
 • Pastato naudotojų (nuomininkų) mokymai, siekiant sumažinti pastato energijos suvartojimus, priklausančius nuo vartotojų elgsenos
 • Techninės konsultacijos dėl pastato atitikimo energetinei klasei
 •  Pastatų ilginių Å¡iluminių tiltelių Å¡ilumos perdavimo koeficientų skaičiavimai, reikalingi pastato energetinio naudingumo sertifikavimui
 • Techninės konsultacijos diegiant ESCO modelį
 • Konsultacijos dėl ISO 50001 standarto diegimo
 • Kitos su energijos suvartojimu susijusios konsultacijos

Kiekvieno užsakovo poreikiai yra skirtingi, bet mes galime patikinti, kad tikrai padėsime jums rasti teisingus sprendimus – susisiekite su mumis detalesniam paslaugų aptarimui!