e-Sankey

blue industrial Interior Warehouse Lighting

e-Sankey – tai vizualizacijos programa, skirta sudaryti Sankey tipo diagramas. Sankey diagrama – specifinė srautų diagramos atmaina, kurioje linijos nurodo srauto ryÅ¡ius tarp atskirų procesų, o linijos storis proporcingas Å¡io ryÅ¡io stiprumui arba srauto reikÅ¡mei. Tai efektyvus bÅ«das parodyti ne tiktai proceso etapus, bet ir proceso eigos intensyvumą. Paprastai tokio tipo diagramos naudojamos atvaizduoti energijos, resursų arba pinigų srautus tarp atskirų procesų.

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ specialistai naudoja e-Sankey programinę įrangą, kuri pasitelkiama skaičiuojant proceso energetinį balansą bei vizualizuojant energijos srautus. Tai paranku rengiant pramonės įmonių energetinius auditus. Programos naudojimas padeda greitai suprasti ir optimizuoti netgi labai sudėtingus procesus, nustatyti pagrindinius mazgus, kuriuose optimizacija atneš didžiausią naudą.

 

ESankey_TES