Energy PRO

EnergyPRO – tai imitacinio modeliavimo programa, skirta energijos gamybos modeliavimui esant bet kokioms užduotoms aplinkos sąlygoms, nustatant galimas energijos (elektros ir/arba Å¡ilumos/Å¡alčio) gamybos apimtis, numatomas pardavimo apimtis prie tam tikrų aplikybių: pavyzdžiui, elektros energijos pardavimas biržoje (angl. „Spot market“), prekyba pagal trigubą tarifą (angl. „Triple tariff“).

Programa modeliuojama ir vertinima
 • Optimali įrenginių galia ir kiekis Å¡ilumos poreikių tenkinimui
 • Garo turbinų darbas, kai Å¡ilumos iÅ¡metimas negalimas, perteklinė Å¡iluma iÅ¡metama auÅ¡intuvėse arba darbas pilnai kondensaciniu režimu
 • Kelių kogeneracijos įrenginių arba katilų veikimas į bendrą centralizuoto Å¡ilumos tiekimo tinklą, jų tarpusavio sąveika ir kompleksinis darbą su auÅ¡intuvėmis arba bakais akumuliatoriais
 • Pramoninė kogeneracija su lygiagrečiu Å¡ilumos, technologinio garo ir elektros savosioms reikmėms poreikio tiekimu
 • Kogeneracinės jėgainės įrenginių su absorbciniu Å¡ilumos siurbliu veikimas (trigeneracija)
 • Biodujų kogeneracinės jėgainės darbas, įvertinant reikiamus biodujų saugyklų parametrus
 • GeografiÅ¡kai atskirtų jėgainių darbas, kai energija tiekiama dideliais atstumais, o jėgainių darbą riboja energetinių jungčių pralaidumai
Duomenų pripažįstamumas ir pritaikomumas

Pagal užduotas sąlygas atlikus imitacinį modeliavimą programa pateikia tikslius rezultatus, kurie yra pripažįstami tokių tarptautinių finansinių insitucijų kaip Pasaulio bankas. Galutiniai duomenys gali būti lengvai eksportuojami į MS Office priimtinus formatus, kuriuos galima redaguoti ir atlikti papildomus veiksmus.

Ataskaitose pateikiama gamybos rezultatų suvestinė (metams ir/arba kiekvienam mėnesiui):

 • elektros ir Å¡ilumos gamyba kiekviename energetiniame bloke
 • darbo blokų veikimo valandos, vidutinė galia, maksimali pasiekta galia, paleidimų/stabdymų skaičius
 • kuro suvartojimas pagal reikalaujamus vienetus
 • į aplinką iÅ¡mesta Å¡iluma
 • elektros energijos gamybos trÅ«kumas (jei gaminama savoms reikmėms ir/arba pardavimui)
 • grafinė energijos gamybos ir energijos poreikio informacija grafikų pavidalu (galima formuoti energijos poreikio galios kitimo grafikus ir energijos poreikio galios trukmės grafikus)
 • kiti parametrai (terÅ¡alų emisijos, finansiniai-ekonominiai rodikliai ir kt.)

EnergyPRO_TES