IES-VE

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ specialistai pastato energetiniam modeliavimui naudoja „Integrated Environmental Solutions“ imitacinio modeliavimo programų paketą <Virtual Environment> (toliau – IES-VE). IES-VE yra plataus spektro įrankis, skirtas architektams bei inžinieriams, projektuojantiems tvarius pastatus. Jis leidžia detaliai analizuoti pastato veikimą sąlygose, kurios yra maksimaliai priartintos prie realiųjų.

Pastato 3D modelis

IES-VE aplinkoje yra sukuriamas nagrinėjamo objekto tūrinis modelis, kuris visiškai atitinka projektinius architektūrinius sprendimus. Programa leidžia įsikelti Autodesk šeimos produktų pagalba paruoštus failus, o tai užtikrina modelio atitikimą projektui.

Šiluminės charakteristikos

Kiekvienai pastato atitvarai yra priskiriamos konstrukcijos, kurioms aprašomos visos šiluminės savybės. Programa taip pat leidžia iš karto atlikti vandens kondensacijos atitvaroje analizę.

Šilumos nuostolių ir vėsinimo įvertinimas

Programa naudoja ASHRAE šilumos balanso metodą (tai kvazi-dinaminis modeliavimas, kurio rezultatai yra daug tikslesni nei įprastai naudojamo nusistovėjusio režimo metodo) šilumos nuostoliams apskaičiuoti. Skaičiavimai yra atliekami kiekvienai patalpai/zonai, kurioms programa gali pasiūlyti šildymo/vėsinimo prietaisus pagal vartotojo užduotas charakteristikas ir tam tikrų gamintojų integruotus katalogus.

Energijos poreikio analizė

Programa leidžia atlikti pažangią šilumos/vėsos poreikio analizę atliekant pastato dinaminį imitacinį modeliavimą per metų laikotarpį tam tikru laisvai pasirenkamu laiko žingsniu. Energijos poreikio modeliavimas gali būti atliekamas sustambintais rodikliais aprašomoms sistemoms, arba gali būti atliekama detali ŠVOK sistemų analizė, aprašant kiekvieną pastato mikroklimato sistemą, nurodant jos veikimo strategiją, automatinio reguliavimo prietaisų nustatymus ir kt.

IES-VE imitacinio modeliavimo nauda
  • Leidžia įvertinti pastato energijos poreikius pirminio projektavimo stadijoje, kai yra sukurta pastato koncepcija ir yra numatytos tam tikros sistemos, tačiau dar yra galimybė keisti tiek iÅ¡planavimą, tiek ir pačias sistemas;
  • Leidžia įvertinti pastato energijos poreikių pasikeitimą įdiegus energijos taupymo priemones ir įvairias jų kombinacijas;
  • Leidžia įvertinti didesnės, nei minimali reikalaujama, atitvarų Å¡iluminės varžos panaudojimo poveikį energijos poreikiams;
  • Leidžia įvertinti atskirų pastato patalpų/zonų Å¡iluminį komfortą bei kitus mikroklimato parametrus: pavirÅ¡ių temperatÅ«ras, Å¡ilumos mainus spinduliavimu, oro temperatÅ«rą, drėgnį, CO2 koncentracijas ir kt.;
  • Leidžia įvertinti pastato atitikimą skirtingiems standartams (pvz., BREEAM, ASHRAE 90.1, LEED, L2a), atlikti iÅ¡ankstinį pastato energetinio efektyvumo klasės vertinimą;
  • Leidžia įvertinti vėsos/Å¡ilumos poreikius priklausomai nuo pastato atitvarų orientacijos ir skaidriųjų atitvarų ploto;
  • Leidžia modeliuoti Å¡ilumos vidinius ir iÅ¡orinius pritekius, vėdinimo sistemos veikimą, atsižvelgiant į CO2 koncentracijos daviklius.

IESVE_TES