atsinaujinantys energijos ištekliai

TES ekspertų paslaugos teikiant paraiškas priemonei “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”

TES ekspertų paslaugos teikiant paraiškas priemonei “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”

TES kviečia visas Lietuvos pramonės įmones pasinaudoti valstybės parama diegti atsinaujinančios energijos gamybos ir naudojimo technologijas teikiant paraiškas priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ kvietimu. TES padės tinkamai užpildyti paraiškos dokumentus, parengti projekto naudos ir kokybės vertinimo skaičiavimus, surinkti informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, padės išsirinkti tinkamiausias AEI technologijas ir galias.

TES vertins Vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje projekto įgyvendinimo galimybes

TES vertins Vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje projekto įgyvendinimo galimybes

AB „Lietuvos energijos gamyba“, siekdama pradėti įgyvendinti Vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje projektą, pasirašė sutartį su UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ ir UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ dėl šio projekto poveikio aplinkai vertinimo (PAV), strateginio pasėkmių aplinkai vertinimo (SPAV), taip pat detaliojo ir specialiojo planų parengimo paslaugų.

TES prisideda prie Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimo

TES prisideda prie Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimo

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ laimėjo valstybės valdomos įmonių grupės „Lietuvos energija“ skelbtus viešuosius konkursus konsultacinėms paslaugoms, kurios reikalingos sėkmingam naujų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimui. TES įsipareigojo parengti dvi galimybių studijas, taip pat reikalingus plėtros ir aplinkosauginius dokumentus: plėtros planus, SPAV, PAV ir PVSV.