Kioto protokolas

Klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas

Klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ specialistai šiuo metu aktyviai dalyvauja rengiant 6-ąjį nacionalinį Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JTBKKK) ir jos Kioto protokolo įgyvendinimo pranešimą, kaip tai yra apibrėžta JTBKKK 12 straipsnyje ir Kioto protokolo 7 straipsnio 2 dalyje. 6-asis nacionalinis pranešimas JTBKKK sekretoriatui bus pateiktas iki 2014 m. sausio 1 d.