klimato kaita

Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Maliui diegiant saulės energetikos technologijas

Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Maliui diegiant saulės energetikos technologijas

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ prisideda prie Klimato kaitos specialiosios programos Vystomojo bendradarbiavimo projekto „Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Maliui diegiant saulės energetikos technologijas“ įgyvendinimo. Projektas tiesiogiai prisideda prie klimato kaitos švelninimo, pasiekiant kiekybiškai išmatuojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą energijos gamybos srityje.

Ekoinovacijas diegiančios įmonės gaus ES paramą ekspertų konsultacijoms

Ekoinovacijas diegiančios įmonės gaus ES paramą ekspertų konsultacijoms

Kviečiame įmones pasinaudoti TES teikiamomis konsultacijomis diegiant įvairias ekoinovacijas, efektyvias aplinkosaugos vadybos sistemas, siekiant modernizuoti procesus susijusius su taršos prevencija, atliekų perdirbimu bei antriniu jų panaudojimu gamyboje. Šios konsultacijos gali būti dalinai finansuojamos pagal  ES paramos priemonę „Eco konsultantas LT“.

Energijos vartojimo auditas – kam, kodėl ir kada?

Energijos vartojimo auditas – kam, kodėl ir kada?

Pagal ES direktyvų reikalavimus visos didelės įmonės Lietuvoje artimiausiu metu turės atlikti ir reguliariai kartoti energijos vartojimo auditą. Nepaisant išleidžiamų poįstatyminių aktų, įvairių skatinimo priemonių, Lietuvos įmonių savininkams kyla daugybė neatsakytų klausimų: ar jų įmonė taip pat bus įpareigota atlikti energijos vartojimo auditą? Koks tai procesas ir kas jį gali atlikti? Kokius reikalavimus turi atitikti auditoriai? Ar yra ir kokią ES paramą galima gauti? Iki kada įmonės turės atlikti tokius auditus? Kokia audito apimtis ir iš jo gaunama nauda įmonei? TES specialistai, turintys ilgametę patirtį ir reikalingas auditoriaus kvalifikacijas, pateikia savo įžvalgas, ko tikėtis iš privalomojo energijos vartojimo audito bei kaip iš jo gauti apčiuopiamos naudos.

Klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas

Klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ specialistai šiuo metu aktyviai dalyvauja rengiant 6-ąjį nacionalinį Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JTBKKK) ir jos Kioto protokolo įgyvendinimo pranešimą, kaip tai yra apibrėžta JTBKKK 12 straipsnyje ir Kioto protokolo 7 straipsnio 2 dalyje. 6-asis nacionalinis pranešimas JTBKKK sekretoriatui bus pateiktas iki 2014 m. sausio 1 d.