PAV

Ekoinovacijas diegiančios įmonės gaus ES paramą ekspertų konsultacijoms

Ekoinovacijas diegiančios įmonės gaus ES paramą ekspertų konsultacijoms

Kviečiame įmones pasinaudoti TES teikiamomis konsultacijomis diegiant įvairias ekoinovacijas, efektyvias aplinkosaugos vadybos sistemas, siekiant modernizuoti procesus susijusius su taršos prevencija, atliekų perdirbimu bei antriniu jų panaudojimu gamyboje. Šios konsultacijos gali būti dalinai finansuojamos pagal  ES paramos priemonę „Eco konsultantas LT“.

TES vertins Vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje projekto įgyvendinimo galimybes

TES vertins Vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje projekto įgyvendinimo galimybes

AB „Lietuvos energijos gamyba“, siekdama pradėti įgyvendinti Vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje projektą, pasirašė sutartį su UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ ir UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ dėl šio projekto poveikio aplinkai vertinimo (PAV), strateginio pasėkmių aplinkai vertinimo (SPAV), taip pat detaliojo ir specialiojo planų parengimo paslaugų.

Pristatyta Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Pristatyta Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Birželio 4 d. Vilniuje vieÅ¡ai pristatyta Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kurioje analizuotas bÅ«simos jėgainės poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai. Jos rengėjai – VÅ¡Ä® „PajÅ«rio tyrimų ir planavimo institutas“ ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, laimėję valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ skelbtą viešą konkursą.

Informacija apie parengtą Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą supažindinimą

Informacija apie parengtą Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą supažindinimą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: „Lietuvos energija“, UAB, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, tel.: (8 672) 222 45, faks.: (8 5) 278 2115. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10 – 206 kb., LT-92221 Klaipėda, tel./faks. 8 46 398848 ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, Kęstučio 4, LT-08117, Vilnius, tel.: 8 655 70743.

TES rengia Vilniaus kogeneracinės jėgainės PAV ataskaitą

TES rengia Vilniaus kogeneracinės jėgainės PAV ataskaitą

Balandžio 28 d. Aplinkos apsaugos agentÅ«rai patvirtinus Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą, pradedama rengti PAV ataskaita. Jos rengėjai – VÅ¡Ä® „PajÅ«rio tyrimų ir planavimo institutas“ ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, laimėję valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ skelbtą viešą konkursą.

TES ruoš naujų kogeneracinių jėgainių statybai reikalingų rangos darbų pirkimo dokumentus

TES ruoš naujų kogeneracinių jėgainių statybai reikalingų rangos darbų pirkimo dokumentus

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ laimėjo valstybės valdomos įmonių grupės „Lietuvos energija“ paskelbtą viešąjį konkursą papildomoms konsultacinėms paslaugoms, kurios reikalingos sėkmingam naujų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimui. Šalia jau atliekamų galimybių studijų, plėtros ir aplinkosauginių dokumentų (plėtros planų, SPAV, PAV, PVSV) rengimo, TES taip pat ruoš rangos darbų („iki rakto”) pirkimo dokumentus.

TES prisideda prie Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimo

TES prisideda prie Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimo

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ laimėjo valstybės valdomos įmonių grupės „Lietuvos energija“ skelbtus viešuosius konkursus konsultacinėms paslaugoms, kurios reikalingos sėkmingam naujų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių elektrinių projektų įgyvendinimui. TES įsipareigojo parengti dvi galimybių studijas, taip pat reikalingus plėtros ir aplinkosauginius dokumentus: plėtros planus, SPAV, PAV ir PVSV.